Dátum spustenia

1/10/2005

Počet vstupov
tradícia

rýchlosť

spoľahlivosť

dobré ceny


Aktuálny cenník našich služieb
Popis
Designation
Jednotka
Unit
Cena
Price
Zemné
práce
Civil work


Výkopové práce
Excavation
m3
15.93 Euro
Rozbitie spevneného povrchu
Breaking up of paved surface


Rozbitie spevneného povrchu ciest, hrúbka do 25 cm
Breaking up of paved surface in roads up
to 25 cm
m2
17.26 Euro
Rozbitie spevneného povrchu chodníkov, hrúbka
do 15 cm
Breaking up of paved surface in sidewalks up to 15 cm
m2
14.93 Euro
Obnova spevneného povrchu
Restaration of paved surface


Obnova spevneného povrchu ciest do pôvodného stavu (asfalt)
Restaration of paved surface in roads into original state (asphalt)
m2
39.83 Euro
Obnova spevneného povrchu ciest do pôvodného stavu (betón)
Restaration of paved surface in roads into original state (concrete)
m2
14.93 Euro
Obnova spev. povrchu chodníka do pôvodného stavu (asfalt)
Restaration of paved surface in sidewalk into original state (asphalt)
m2
23.66 Euro
Obnova spev. povrchu chodníka do pôvodného stavu (dlažobné kocky, betón)
Restaration of paved surface in sidewalk into original state (cobblestone, concrete)
m2
11.61 Euro
Pretláčanie chráničiek
Pressing of duct


Pneumatické cesty - chránička do 75 mm
Pneumatic cross road - up to 75 mm duct
m
24.89 Euro
Pneumatické cesty - chránička do 100 mm
Pneumatic cross road - up to 100 mm duct
m
33.19 Euro
TOPlist